pamapaولد من الصف الرابع
مبتدئة
متحفظ على الإسم

كنت في بيت الهلي والساعة 9:00 واجا ولد كنت بعرفوا في الصف الرابع ومعوا باقة من الورد الاحمر وطلب ادي للزواج فقبلت واهلي كمان واول ما وافئت طلع خاتم دهب مطرز بالالماس